เว็บตรง

เว็บตรง มหาวิทยาลัย ‘กุญแจสำคัญในการเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลทั่วโลก’

เว็บตรง มหาวิทยาลัย 'กุญแจสำคัญในการเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลทั่วโลก'

เว็บตรง มหาวิทยาลัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยง ‘ช่องว่างทางดิจิทัล’ ที่เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศและทั่วโลกในยุคของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดโดยสมาคมมหาวิทยาลัยแปซิฟิกริม (APRU) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว’อนาคตดิจิทัลของเราในโลกที่แบ่งแยก’ การประชุม APRU ที่จัดขึ้นที่ไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน...

Continue reading...